Samenwerking

Mercatus werkt nauw samen met de gemeente en een aantal zorgpartijen in de Noordoostpolder.

Zorgpartijen
Met deze partijen sluiten wij samenwerkingsovereenkomsten. Zo geven wij elkaar zo goed mogelijk inzicht in ieders rol en weten wij wat we in de toekomst moeten bouwen. De zorgpartijen waar wij op dit moment een samenwerkingsovereenkomst mee hebben zijn:

-          Triade
-          Philadelphia
-          Stichting Aquarelles
-          Zorggroep Oude en Nieuwe Land
-          InteraktContour

Gemeente Noordoostpolder
Met de gemeente werkt Mercatus ook heel nauw samen. Een aantal voorbeelden zijn IGW, het maken van prestatieafspraken, de visie op wijken en dorpen en het woonwensenonderzoek.

Prestatieafspraken 2013
Op 23 april 2013 zijn de prestatieafspraken 2013-2022 tussen gemeente en Mercatus ondertekend. De prestatieafspraken vormen het kader waarbinnen wij gezamenlijk aan de slag gaan. Er zijn  afspraken gemaakt over de volgende beleidsthema’s:

  • Vernieuwingsgebieden
  • Samenwerking
  • Woningbouwprogramma
  • Duurzaamheid
  • Specifieke doelgroepen
  • Leefbaarheid
  • Financiën
  • Communicatie
  • Overige afspraken

Een belangrijk onderdeel is het (h)erkennen van de vernieuwingsgebieden. Dit zijn de gebieden waar de focus de komende jaren op vernieuwing en verbetering ligt. Vooral de oudere wijken van Emmeloord en een aantal dorpen zijn toe aan vernieuwing, zo blijkt uit het DNA van de dorpen en Emmeloord, de nieuwe Woonvisie, het strategisch voorraadbeleid van Mercatus en de trajecten van de dorpsvisies. Zowel de gemeente als Mercatus onderstrepen de noodzaak om op korte termijn aan de slag te gaan binnen de financiële en maatschappelijke mogelijkheden. Mercatus heeft in de prestatieafspraken afgesproken om de komende 5 jaar 37 miljoen te investeren in sociale huurwoningen. Dit bedrag bestaat uit 21 miljoen voor nieuwbouw en 16 miljoen voor energiemaatregelen.

Daarnaast is afgesproken om gezamenlijk een aantal onderzoeken uit te voeren en de resultaten daarvan te vertalen naar het eigen beleid. Bijvoorbeeld een onderzoek naar wat er nodig is om de  discrepantie tussen wens, aanbod en werkelijk gedrag voor huisvesting specifiek voor jongeren en ouderen te verkleinen.

 

Downloads

Verbindingenstatuut  
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.   Meer informatie...