Passend toewijzen

De nieuwe Woningwet
De nieuwe wet is met ingang van 1 juli 2015 in werking getreden. Sommige maatregelen die in de Woningwet staan, gaan op een later moment in. Alle corporaties in Nederland moeten voldoen aan de regels in de wet. De wet heeft niet alleen gevolgen voor corporaties maar ook voor woningzoekenden, huurders, huurdersorganisatie en gemeente.

Bekijk hier een kort filmpje dat brancheorganisatie Aedes over de nieuwe Woningwet heeft gemaakt.

De belangrijkste veranderingen van de wet:

Terug naar de kerntaak
Woningcorporaties moeten zich beperken tot hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen.

Leefbaarheid
Mercatus zet zich niet alleen in voor sociale huurwoningen, maar ook voor de leefbaarheid in de wijk en buurt. De nieuwe Woningwet stelt grenzen aan de uitgaven voor leefbaarheid door woningcorporaties.
Mercatus mag initiatieven van huurders ondersteunen. De bijdrage moet ten goede komen aan de huurders en directe omgeving van het bezit van Mercatus. Het garanderen van ongestoord woongenot is iets wat Mercatus altijd moet waarborgen ongeacht de nieuwe Woningwet.

Grotere rol voor huurderorganisatie
Huurdersorganisaties krijgen meer invloed. Zij praten mee over de prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties en krijgen instemmingsrecht bij bepaalde zaken, zoals een fusie. Ook hebben zij een voordrachtrecht voor een derde van de leden van de raad van commissarissen.

Passend toewijzen
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Woningwet is de verplichting om passend toe te wijzen. Deze regel houdt in dat woningcorporaties vanaf 1 januari 2016 de toewijzing van woningen meer moeten afstemmen op het inkomen van de huurders. De hoogte van het inkomen bepaalt of je in aanmerking komt voor woningen met een bepaalde huurprijs. De wet stelt dat minimaal 95% van de huurders die recht hebben op huurtoeslag bij een verhuizing, moet komen te wonen in een woning met een kale huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Heeft u bijvoorbeeld een inkomen onder de € 22.200,-- (1 persoon) of onder de € 30.150 (2 personen)? Dan mogen wij u geen woning meer verhuren met een huurprijs boven de € 592,55 (prijspeil 2017). U krijgt alleen te maken met de passendheidstoets bij verhuizing naar een (andere) sociale huurwoning.

Voor uitgebreide informatie over passend toewijzen bij Mercatus: klik hier
Voor veelgestelde vragen over passend toewijzen: klik hier.

.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.   Meer informatie...