Integreren met zijn allen

Homepage banner/bannerIntegrerenboek Hoe verder na de grote instroom van statushouders in 2016?
Na de eerste opgave om snel huisvesting te bieden aan statushouders, ontstond de vraag hoe we er voor zorgen dat deze nieuwe Nederlanders echt deel gaan uitmaken van onze samenleving. Eigenlijk vreemd, dat we die vraag nog stellen. Maar de praktijk leert dat er het nodige te doen is om integratie te laten slagen.

Integratie heeft twee betekenissen:
• nieuwkomers worden onderdeel van onze samenleving;
• organisaties werken aansluitend en aanvullend om dit mogelijk te maken.

Vanuit die optiek heeft Mercatus het initiatief genomen om inzichtelijk te maken wat er speelt en wat er nodig is. En welke grote bereidheid er is om bij te dragen aan een goede integratie. De verhalen van nieuwkomers geven zicht op wat daarvoor nodig is. En de gesprekken met betrokken organisaties hebben geleid tot de gezamenlijke intentieverklaring om die dubbele integratie in Noordoostpolder te laten slagen. In die gesprekken ontdekten we dat we liever spreken van nieuwkomers. Nieuwe Nederlanders die nu nog extra aandacht nodig hebben en gaandeweg opgaan in onze samenleving. Onze intentie is om met elkaar te doen wat nodig is om nieuwkomers en samenleving met elkaar te verbinden, en niemand uit te sluiten. Om een samenleving te vormen.

Lees hier het boek.

Klik hier voor het persbericht.

Open hier de printversie van het boek.

20170913TonBeurmanjerMercatusoverhandigtboekaanwetTon Beurmanjer (directeur-bestuurder van Mercatus) overhandigt het boek aan Hennie Bogaards (wethouder gemeente Noordoostpolder).

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.   Meer informatie...