Huisregels

Huisregels Mercatus
Mercatus vindt het belangrijk om u respectvol, gastvrij en veilig te ontvangen. Onze medewerkers zullen u met respect behandelen. Wij verwachten van u dat u onze medewerkers met respect behandelt en dat u onze huisregels respecteert. Deze regels gelden uiteraard ook voor alle klantcontacten buiten ons kantoor. Naast de huisregels voor bezoekers  en bewoners hebben we ook gedragsregels die gelden voor onze medewerkers.

Wat mag u van ons verwachten?
Wij behandelen u met respect. We staan u op correcte wijze te woord en geven u een duidelijk antwoord. Vanzelfsprekend gaan we op correcte wijze met uw persoonlijke gegevens om en houden we ons aan de afspraken die wij met u maken. Wij reageren zo snel mogelijk op uw vraag en bij eventuele problemen zullen we deze snel en goed met u bespreken en oplossen.

Voor bezoekers en bewoners van Mercatus gelden de volgende regels
Het is niet toegestaan om in ons kantoor:
te schelden of met grote stemverheffing te spreken
grove of discriminerende taal te uiten
andere klanten lastig te vallen
te roken, alcohol of drug te gebruiken
agressief gedrag te vertonen

Alle vormen van geweld, bedreigingen en intimidaties bij contacten tussen medewerkers van Mercatus in ons gebouw, buiten en/of op locatie worden niet getolereerd.

Toezicht en maatregelen
Wanneer in strijd met onze huisregels gehandeld wordt of op een andere manier overlast veroorzaakt wordt, spreken wij degene daarop aan. Als u de aanwijzingen van onze medewerkers niet opvolgt en agressief gedrag blijft vertonen, nemen wij passende maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn dat u niet verder wordt geholpen of dat u de toegang tot het gebouw (voor een bepaalde periode) wordt ontzegd. Door u aangerichte schade wordt altijd op u verhaald. Alle incidenten worden geregistreerd. Bij bedreiging, geweldsdelicten of materiele schade wordt altijd de politie ingeschakeld voor het opmaken van een proces-verbaal en het doen van aangifte.

Heeft u een klacht?
De medewerkers van Mercatus doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat niet alles loopt zoals het zou moeten. Misschien heeft u suggesties om onze dienstverlening nog verder te verbeteren of misschien heeft u ergens een klacht over. In beide gevallen willen wij die graag van u horen.

Wij gaan er echter van uit dat er een goede en aangename samenwerking tussen u en onze medewerkers zal ontstaan.

Agressieprotocolweb

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.   Meer informatie...