Governance

Governance
Elke organisatie heeft een basisdocument nodig waarin staat hoe de zaak geregeld is, wie toezicht houdt, wie verantwoordelijk is voor welke taken, wie sturing geeft en op welke manier dat beheerst wordt. Met een duur woord noemen we dat: Governance. In dit document staat alles over de maatschappelijke verantwoording van de corporatie. We willen graag transparant zijn in de zaken die we doen en we moeten uiteraard verantwoording afleggen over ons beleid en onze besluitvorming. Mercatus is lid van Aedes, de brancheorganisatie van de woningcorporaties, en werkt volgens de principes van de Aedes-code voor woningcorporaties en de Governance Code.

Wij wijken af van de Governance code artikel II. 2.1: de directeur-bestuurder heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd, in plaats van een benoemingsperiode van 4 jaar. De raad van commissarissen heeft besloten om de bestaande arbeidsovereenkomst te respecteren.

Het verslag van de geschillen/klachtencommissie vindt u terug in ons jaarverslag. In 2016 zijn geen geschillen ingediend. In 2017 is één (1) geschil ingediend.

Per mei 2015 is een nieuwe Governance Code van kracht en per 1 juli 2015 de Nieuwe Woningwet. Behalve het bestuurdersprofiel, dat volgt, zijn alle reglementen aangepast aan de wet-en regelgeving.
U vindt het rvc-reglement, inclusief de reglementen van de audit-en remuneratiecommissie, rooster van aftreden en commissarissenprofiel in de rechterkolom. 

Per 1 januari 2018 is de vereniging Mercatus omgezet naar een stichting. U vindt de statuten hiernaast. 

Meer weten?

In de hiernaast genoemde documenten staat alles over hoe Mercatus in de maatschappij staat en verantwoord zaken doet.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.   Meer informatie...