50 jaar Mercatus

50 JAAR VOLKSHUISVESTING IN DE NOORDOOSTPOLDER

In 2015 staat Mercatus stil bij wat er in vijftig jaar volkshuisvesting is bereikt en wat er nog gaat komen. Op welke manier we invulling geven aan dit jubileum vind je hier terug. 

Jubileumuitgave 50 jaar Mercatus
Vanaf 9 juni ligt bij iedere huurder de jubileumuitgave op de mat. Hierin 450138mercatusjubileummagazinevoorkantstaan we stil bij de betekenis van de woningbouwvereniging in verschillende periodes van de afgelopen 50 jaar. Waar komen we vandaan? Hoe heeft de volkshuisvesting in de Noordoostpolder zich de afgelopen 50 jaar ontwikkeld? Een verhaal voorzien van mooie interviews met bewoners en (oud) bestuurders van Mercatus.

Wil je deze jubileumuitgave ook ontvangen? Stuur dan een mail met je naam en adres naar info@mercatus.nl.


KIJK! DAT DOET MERCATUS

Een kijkje in de keuken van een woningcorporatie in de Noordoostpolder. Wat doet een woningcorporatie en voor wie? Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? Mercatus heeft een bedrijfsfilm gemaakt om dit te laten zien.

Ons 50-jarig bestaan is een mooi moment om het heden, verleden, maar ook de toekomst eens in beeld te brengen. In deze film ziet u huurders die vertellen over Mercatus en wat de woningcorporatie voor hen betekent. Ook de manier waarop Mercatus nu werkt en wat onze ambitie is wordt duidelijk in deze film.

De bedrijfsfilm is terug te vinden op onze homepage, maar ook op ons YouTube-kanaal

HET 50-JAAR-MERCATUS-BEELDMERK

Inmiddels heb je kunnen zien dat Mercatus een deel van de huisstijl (briefpapier en enveloppen), de bussen van de servicedienst en de luifel van het kantoor heeft voorzien van een 50-jaar-Mercatus-beeldmerk.

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.   Meer informatie...