Waarom verkoopt Mercatus woningen

Wij krijgen van huurders en geïnteresseerden in koopwoningen regelmatig de vraag:  waarom verkoopt Mercatus eigenlijk woningen? Hieronder de vier belangrijkste argumenten.

1.      De woningvoorraad verjongen
Door de ontstaansgeschiedenis van de polder is het grootste deel van de woningvoorraad van Mercatus gebouwd voor 1960. Doordat in korte tijd veel dezelfde woningen zijn gebouwd is er eenzijdigheid (veel van het zelfde) ontstaan en ook het onderhoud aan veel van deze woningen valt in dezelfde periode. Dit betekent dat Mercatus veel geld op hetzelfde moment beschikbaar moet hebben voor onderhoud. Door te verjongen worden de onderhoudspieken en dus de kosten beter over de jaren gespreid.

Bij de woningen die Mercatus te koop aanbiedt wordt altijd bekeken of het ook maatschappelijk verantwoord is om deze woning te verkopen. Mercatus verkoopt geen slechte woningen! De mindere woningen behoudt Mercatus en kiest hiervoor een andere strategie. Bijvoorbeeld door eerst een ingrijpende renovatie uit te voeren, voordat deze verkocht worden.

2.      Om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Andere typen woningen die voldoen aan hedendaagse wensen
De woningvoorraad van Mercatus bestaat veelal uit eengezinswoningen. De wereld om ons heen verandert en ook de wensen en behoeften van onze klanten. Er is vraag naar andere typen woningen die beter aansluiten bij de hedendaagse wensen. Dat doet Mercatus bijvoorbeeld door bestaande woningen aan te passen, door woningen te verkopen, en door andere woningtypen te bouwen of aan te kopen. Denk hierbij aan de bouw van een project als Smedenpoort in Emmeloord. Voor nieuwbouw is geld nodig, dit komt beschikbaar door de verkoop van woningen.

3.      Om te kunnen investeren in energiebesparingen, leefbaarheid en om de rekeningen te kunnen betalen
Het geld van Mercatus ligt vast “in de stenen”. Door woningen te verkopen komt er geld vrij dat Mercatus kan gebruiken om te investeren in bijvoorbeeld leefbaarheid of energiemaatregelen die zorgen voor lagere woonlasten.

Daarnaast is er de laatste jaren veel veranderd in het huishoudboekje van de corporaties. Met name overheidsregelingen kosten Mercatus veel geld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de bijdrage aan de Vogelaarwijken (40 Nederlandse probleemwijken), het betalen van vennootschapsbelasting en vanaf 2014 een bijdrage leveren aan de huurtoeslag. Geld dat dus niet meer kan worden ingezet voor onze woningen en de maatschappelijke taak in Noordoostpolder. Door al deze ingrepen is het nog meer dan vroeger van belang dat er woningen van Mercatus worden verkocht.

4.      Goede start mogelijkheid voor mensen met hogere inkomens
Mercatus is genoodzaakt zich te houden aan de EU-richtlijn, die aangeeft dat wij woningen moeten verhuren aan met name mensen met een inkomen tot € 35.739,00. Mensen die meer verdienen zijn aangewezen op de koopmarkt. Mercatus biedt woningen aan in Noordoostpolder aan de onderkant van de koopmarkt. Met name voor mensen die net buiten onze huurdoelgroep vallen is de Mercatus koopwoning een goede startmogelijkheid op de koopmarkt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.   Meer informatie...