Hoe koop ik een woning?

Je hoeft geen huurder van Mercatus te zijn om bij ons een woning te kunnen kopen. Al onze bestaande koopwoningen zijn voormalige huurwoningen, die in een gunstige prijsklasse worden aangeboden. Eigenlijk gaat dit gedeelte over ‘hoe koop ik een woning?’. We willen dit uitleggen aan de hand van een ‘lijstje’ met zaken die je bij het kopen van een woning zeker tegen zult komen.

Oriëntatie op de woningmarkt
Woningen bekijken via internet of ter plekke is niet alleen leuk maar ook leerzaam. Het geeft je stof tot nadenken of je woonwensen realistisch zijn en aansluiten bij je beschikbare budget. Misschien is het nodig om de woonwensen bij te stellen. Voorkom teleurstellingen en ga in een vroeg stadium naar een hypotheekadviseur. Maak een wensenlijst, dit vergemakkelijkt het zoeken naar jouw woning en bespaart tijd. Heb je een geschikte woning gevonden? Dan wil je deze vast en zeker ook van binnen zien...

Bezichtiging
Een bezichtiging is altijd vrijblijvend en verplicht je tot niets. Natuurlijk is de verkoper wel geïnteresseerd in je bevindingen over de woning. En of er verdere interesse is. Tijdens een bezichtiging heb je de gelegenheid om al je vragen te stellen en informeert de makelaar je zo goed mogelijk. Aan het eind van de bezichtiging krijg je een brochure van de woning mee, zodat je thuis nog eens alles op je gemak kunt nalezen.

Onderzoek
De verkoper heeft een mededelingsplicht over gebreken die bekend zijn of die hij/zij behoort te kennen en die het normale gebruik van de woning in de weg staan. Als koper geldt er een onderzoeksplicht. Wat houdt dit precies in? De onderzoeksplicht gaat over alle zaken die voor jou van belang kunnen zijn in de aankoopbeslissing. Het kan gaan over zakelijke rechten, bijvoorbeeld het recht van overpad, of om meer praktische zaken. Denk hierbij aan het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring van de woning.

Onderhandelingen
Je hebt een woning gevonden die geheel aan je wensenlijstje voldoet. Nu wil je een bod uitbrengen, waar ga je dan op letten? Als eerste is het belangrijk om te weten welke procedure er gehanteerd wordt bij de verkoop. Meer informatie hierover vind je bij veelgestelde vragen. Een bieding op een woning bestaat niet alleen uit een geldbedrag, maar ook alle andere voorwaarden die voor jou belangrijk zijn. Dit zijn naast de prijs en een opleverdatum ook de ontbindende voorwaarden. Bevestig je bod op een woning schriftelijk, dit kan ook per e-mail. Vanaf dit punt is het wachten op de reactie van de verkoper.

De koopovereenkomst
Je bent het eens geworden met de verkoper en nu kan de koopovereenkomst opgesteld worden. De koopovereenkomst is een schriftelijk stuk waarin alle gemaakte afspraken worden vastgelegd en wordt door beide partijen ondertekend. Het is wettelijk geregeld dat je als koper minimaal drie dagen bedenktijd hebt. Deze bedenktijd gaat in op de eerstvolgende dag dat je een kopie van de getekende overeenkomst hebt ontvangen. Nadat de datum van de ontbindende voorwaarden is verstreken hebben koper en verkoper de zekerheid dat de koop van de woning doorgaat.

De rol van de notaris
Eigendom van een woning kan niet worden overgedragen zonder de tussenkomst van een notaris. De notaris draagt zorg voor de afwikkeling van de transactie zoals vastgelegd in de koopovereenkomst. De notaris maakt de leveringsakte en eventueel de hypotheekakte en zorgt voor inschrijving van deze akten in de openbare registers. Ook wikkelt de notaris het financiële deel van de transactie af.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.   Meer informatie...