Vereniging van Eigenaren

Sommige van onze huurappartementen maken deel uit van een gebouw waar ook koopappartementen zijn.
Huurders en kopers wonen dus samen in één gebouw. Ieder appartementencomplex met meerdere eigenaren heeft een Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE heeft het bijvoorbeeld over leefregels en onderhoud.

Wat is een Vereniging van Eigenaren?
De Vereniging van Eigenaren bestaat uit de bewoners van koopappartementen en Mercatus. Ze zijn samen de vertegenwoordiger van de bewoners van de huurappartementen. Jij bent uiteraard baas over je eigen appartement, maar over het complex gaan alle eigenaars samen. Mercatus is eigenlijk mede-eigenaar van het gebouw. Dat betekent dat onderhoud en beheer van het complex een gedeelde verantwoordelijkheid zijn.

Waarom een VvE?
Het doel van de VvE is het goed beheren van de gemeenschappelijke delen en er op toezien dat elke bewoner de regels naleeft. De vereniging kan het beheer bijvoorbeeld uitbesteden aan Mercatus.

Appartementsrecht
Een appartement valt onder het appartementsrecht. Dit betekent dat je bij aankoop van een appartement een aandeel koopt in een gebouw met toebehoren en een recht op het exclusieve alleengebruik van een deel van dat gebouw. De rechten en plichten van de VvE met zijn afzonderlijke appartementen zijn geregeld in de splitsingsakte en het splitsingsreglement.

Splitsingsakte
Voor de oprichting van een VvE heeft de notaris alle rechten en plichten van de VvE vastgelegd in een zogenoemde splitsingsakte en splitsingsreglement. De akte beschrijft wat tot de privé delen behoort en wat de gemeenschappelijke delen zijn waar je medeverantwoordelijk voor bent. Denk aan daken, liftinstallaties, verlichting, hallen, gangen, centrale toegangsdeuren, riolering etc. Ook wordt benoemd welke schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaars komen en voor rekening privé. Het splitsingsreglement legt de rechten en plichten van de VvE vast.

Huishoudelijkreglement
De wet stelt een splitsingsakte verplicht, maar de VvE kan tevens besluiten om een huishoudelijk reglement op te stellen. Dit reglement regelt de meer praktische zaken, zoals de afspraken op het gebied van leefbaarheid, het omgaan met de gemeenschappelijke ruimtes en de spelregels omtrent geluidsoverlast.

Hoe werkt het?
Eenmaal per jaar komen de leden en Mercatus samen om de jaarrekening en de technische en financiële begroting voor het jaar erop vast te stellen en andere punten van aandacht te bespreken. De eigenaars, dit zijn de eigenaars van een koopappartement en Mercatus, zijn stemgerechtigd. Zij bepalen dus samen of iets wel of niet doorgaat. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten moeten alle onderwerpen vooraf op de agenda zijn gezet. De vergaderbesluiten zijn voor alle eigenaars bindend. Het is dus aan te raden om de vergadering altijd bij te wonen of iemand anders te machtigen via een stemvolmacht.

Beheerder
Wij zijn voor de volgende twee gebouwen beheerder van de Vereniging van Eigenaren:

  • Smedenpoort te Emmeloord
  • Utrechtsestraat te Creil

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.   Meer informatie...