Reparatieverzoek

Je vindt het fijn om in een woning te leven die goed onderhouden is. Daarom zorgt Mercatus er graag samen met jou voor dat de woning in goede staat is - en ook blijft. We hebben daarin allebei een taak. In de onderhoudswijzer staat vermeld wie wat doet aan onderhoud, reparatie en vervanging. En wij gaan ervan uit dat je als bewoner de woning simpelweg niet verwaarloost.

Reparaties in en aan de woning
Als bewoner moet je ons in de gelegenheid stellen (toegang verschaffen tot de woonruimte) om aan de onderhoudsverplichting te kunnen voldoen.
Voor de volgende uit te voeren onderhoudswerkzaamheden kun je rechtstreeks met uitvoerende bedrijven telefonisch contact opnemen:

-Cv-onderhoud
-Storingen geiser
-Electra en gas
-Ziggo
-Lamers Kraggenburg
-Water (ook hoofdkraan)
-Glasbreuk

Breman Service en Onderhoud
Energiewacht
Liander
Centrale antenne
Verstopping riolering
Vitens
De glaslijn

0900 – 8212174
0800 – 0825
0800 – 9009
0900 – 1884
0527 – 252330
0800 – 0359
0800 – 0205050

Overige reparatieverzoeken kun je bij ons melden. Dit kan direct via het formulier reparatieverzoek.
Afspraken voor reparaties plannen wij in overleg met je in, binnen een tijdseenheid van 2 uur. Wij houden hierbij de volgende tijdsblokken aan:

  • tussen 08.00 en 10.00 uur
  • tussen 10.00 en 12.00 uur
  • tussen 13.00 en 15.00 uur
  • tussen 15.00 en 17.00 uur

Kleine herstelwerkzaamheden
Kleine herstelwerkzaamheden aan de woning zijn voor rekening van de bewoner. Als voorwaarde voor deze onderhoudsplicht geldt dat het te herstellen onderdeel van de woning bereikbaar voor je moet zijn. Bovendien moet het herstel niet teveel kosten. Alle overige herstellingen komen voor rekening van ons. Daarnaast verrichten wij gepland onderhoud. Gepland onderhoud is preventief en voorkomt gebreken aan de woning.

Wie betaalt dat?
Wat is de grens tussen onderhoud dat voor rekening komt van jou en onderhoud dat voor rekening komt van ons? Wel, alle reparaties die het gevolg zijn van slijtage, verzakking of bouwfouten zijn voor rekening van ons. Wat slijtage precies is, wordt door ons beoordeeld en vastgesteld.
Reparatie of vervanging vindt plaats in de standaarduitvoering, tenzij daarover andere afspraken worden gemaakt. In het algemeen geldt dat alle kleine ongemakken in en om de woning door jezelf worden verholpen. Alle reparaties door beschadigingen, vernielingen en ondeskundig of onjuist gebruik zijn altijd voor rekening van jou.

Zelf Aangebrachte Voorzieningen
Al het onderhoud aan door bewoner Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) is voor rekening van de bewoner.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.   Meer informatie...