Huurverhoging 2018

Homepage banner/huurverhoging2018 Hoe zit het dit jaar met de huurverhoging?
De percentages waarmee de huren mogen stijgen zijn dit jaar 3,9% tot 5,4%.

Waarom zijn er twee verschillende percentages?
Huishoudinkomen t/m € 41.056:          tot 3,9% verhoging   - noemen we de reguliere verhoging.
Huishoudinkomen boven € 41.056:      tot 5,4% verhoging   - noemen we de inkomensafhankelijke verhoging.

Reguliere huurverhoging
Alle verhogingen tussen de 0% en 3,9% mogen doorgevoerd worden zonder dat dit te maken heeft met het huishoudinkomen, uw huishoudsamenstelling of uw leeftijd. De gronden waarop u bezwaar kunt maken kunnen bij de reguliere huurverhoging anders zijn dan bij de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Mercatus wil ervoor zorgen dat de huurprijs aansluit bij de kwaliteit van de woning. Ook is het onze zorg dat al onze huurders zo betaalbaar mogelijk kunnen wonen. Daarom verschilt de huurverhoging per woning. Huurders die in verhouding een erg lage huur betalen, krijgen dit jaar daarom een huurverhoging tot 3,9%. Het grootste deel van onze huurders die al een redelijke huur betaalt in relatie tot de kwaliteit van de woning krijgen geen huurverhoging.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Mercatus houdt de huur van sociale huurwoningen lager dan wat in de markt gebruikelijk is. Dit noemen we de sociale huurprijs. Wie dat niet nodig heeft willen we een meer marktconforme huur laten betalen, zodat we ons maatschappelijk vermogen zoveel mogelijk kunnen inzetten voor onze doelgroep die is aangewezen op een sociale huurwoning met een sociale huurprijs. Daarom verhoogt Mercatus de huren van  onze huurders met een huishoudinkomen 2016 boven € 41.056,00 bruto per jaar met 5,4% tot maximaal € 710,68. Huishoudens met gepensioneerden of gezinnen met 4 of meer personen zijn uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Waarom wordt er gerekend met het inkomen 2016?
De inkomensafhankelijke huurverhoging 2018 is gebaseerd op uw inkomen uit 2016. Het inkomen uit 2016 is al vastgesteld door de Belastingdienst. Het inkomen uit 2017 nog niet, daarom kan daar niet mee gerekend worden.

Bezwaar maken? In welke gevallen kan dat?
U kunt bezwaar maken tegen de reguliere en inkomensafhankelijke huurverhoging in de volgende gevallen:

  • Is het percentage van de huurverhoging hoger dan het maximale percentage? (Maximaal 3,9% voor een huishoudinkomen tot en met € 41.056,- en maximaal 5,4% voor een huishoudinkomen boven € 41.056.)
  • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
  • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
  • Mercatus wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen. (Dit geldt niet bij nieuwe, in de afgelopen 12 maanden, afgesloten huurovereenkomsten.)
  • U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor 1 juli 2018 ontvangen.
  • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
Bezwaarredenen tegen het inkomensafhankelijke deel (1,5%)
Heeft u te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,4%? Dan kunt u in de volgende gevallen bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van 1,5% (inkomensafhankelijke huurverhoging 5,4% min reguliere huurverhoging 3,9% is 1,5%).

Bezwaar wegens lager inkomen 2016
Is uw huishoudinkomen in 2016 lager dan € 41.056,- ? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat moet ik doen om bezwaar te maken?
Stuur een ingevuld bezwaarformulier naar ons op.  Mercatus vraagt na 1 juli 2018 een actuele inkomensindicatie op bij de Belastingdienst.

Bezwaar wegens lager inkomen 2017
Is uw huishoudinkomen in 2017 lager dan € 41.056,- ? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat moet ik doen om bezwaar te maken?
Stuur een ingevuld bezwaarformulier naar ons op, met daarbij een inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle personen die in de woning wonen van boven de 18 jaar en een uittreksel uit de Basisregistratie Personen waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres van de  woning.

Bezwaar wegens lager inkomen 2018
Is uw huishoudinkomen in 2018 lager dan € 41.056,- ? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat moet ik doen om bezwaar te maken?
Stuur een ingevuld bezwaarformulier op samen met recente (maand)inkomensgegevens. Gaat Mercatus akkoord met uw bezwaar? Dan gaat de huur minder omhoog dan voorgesteld. Gaat Mercatus niet akkoord? Dan kunt u uw bezwaar niet afdwingen via de Huurcommissie. De Huurcommissie kan alleen beslissen op basis van inkomens van een heel kalenderjaar. U kunt dan wel in 2019 een huurverlaging voorstellen op basis van het huishoudinkomen van (het hele jaar) 2018.

Een verdienend lid van het huishouden verhuist
De huishoudsamenstelling van uw gezin veranderd voor 1 juli 2018? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat moet ik doen om bezwaar te maken?
Stuur een ingevuld bezwaarformulier op. Mercatus vraagt na 1 juli 2018 een nieuwe, actuele inkomensindicatie op bij de Belastingdienst. Die nieuwe actuele inkomensindicatie gaat dan uit van de overgebleven bewoners.

Bezwaar maken wegens behoren tot de uitzonderingsgroepen
Sinds 2017 zijn er 2 uitzonderingsgroepen die geen (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen:

  • huishoudens van 4 of meer personen;
  • huishoudens waarvan (een van) de leden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben (heeft) bereikt.

Behoort uw huishouden tot een van deze uitzonderingsgroepen? Dan kunt u bezwaar maken.

huishoudens waarvan (een van) de leden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben (heeft) bereikt.Sinds 2017 zijn er 2 uitzonderingsgroepen die geen (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging krijgeBehoort uw huishouden tot een van deze uitzonderingsgroepen? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat moet ik doen om bezwaar te maken?
Stuur een ingevuld bezwaarformulier op. Mercatus vraagt na 1 juli 2018 een nieuwe, actuele inkomensindicatie op bij de Belastingdienst. Die nieuwe actuele inkomensindicatie gaat dan uit van de gegevens van de overgebleven bewoners.

Bezwaar maken wegens chronische ziekte of handicap
Behoort uw huishouden tot de aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat moet ik doen om bezwaar te maken?
Stuur een ingevuld bezwaarformulier met daarbij een kopie van de medische indicatie naar ons op.

Hoe vraag je een inkomensverklaring aan?
Dat kan via de Belastingtelefoon: 0800 – 0543 of digitaal via Mijn Belastingdienst.
De inkomensverklaring voor 2017 kan meestal pas worden aangevraagd vanaf juni 2018. In een aantal gevallen is het formulier al wel beschikbaar. Ook is het mogelijk uw inkomensverklaring zelf te downloaden in Mijn Belastingdienst.
Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?
U kunt in 2 gevallen huurverlaging vragen:

  1. Als uw huur hoger is dan de maximale huurprijs.
  2. Als u extra huur heeft betaald omdat u teveel inkomsten had, maar uw inkomen is gedaald.

U leest hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.   Meer informatie...