Huurtoeslag

Niet voor iedereen is het even gemakkelijk om de maandelijkse huurlasten te betalen. Voor deze mensen is er een mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen. Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurlasten. Deze toeslag wordt uitbetaald door de Belastingdienst.

Op deze pagina lees je wat huurtoeslag is en of je ervoor in aanmerking komt. Tevens lees je ook hoe je de toeslag kunt aanvragen en wat je moet doen als je situatie verandert.

Wijziging adres
Wanneer je huurtoeslag aanvraagt, moeten de adresgegevens op de huurtoeslagbeschikking kloppen met de gegevens van de Gemeentelijke Basisadministratie. Het kan voorkomen dat de straatnaam of huisnummer wijzigt, bijvoorbeeld door kadastrale aanpassingen. De gemeente en/of Mercatus informeren je dan over deze adresverandering. Je moet er zelf voor zorgen dat je het nieuwe juiste adres doorgeeft aan de Belastingdienst via een wijzigingsformulier Huurtoeslag. Zo voorkom je dat tijdens een controle blijkt dat de juiste adresgegevens niet bekend zijn en dat de huurtoeslag stopt. En dat je de, tot dan toe ontvangen huurtoeslag, moet terugbetalen.

Huurtoeslaggrenzen
De rijksoverheid bepaalt elk jaar met ingang van 1 januari de nieuwe huurtoeslaggrenzen.
Vanaf 1 januari 2017 is de maximale huurgrens € 710,68. Maar bij het toewijzen van een woning moet de corporatie rekening houden met de huurtoeslaggrenzen.

  • De huurtoeslaggrens bij een huishouden van een jongerenwoning € 414,02.
  • De huurtoeslaggrens bij een huishouden van 1 of 2 personen is € 592,55.
  • De huurtoeslaggrens bij een huishouden van 3 of meer personen is € 635,05. 

Huurverhoging en huurtoeslag
Wanneer je huurtoeslag ontvangt hoef je de nieuwe huurprijs per 1 juli niet door te geven aan de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op toeslagen.
Je kunt ook informatie opvragen bij de belastingtelefoon: 0800-0543.

Downloads

Huurtoeslag Huur betalen  
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.   Meer informatie...