Mercatus beperkt de huurverhoging per 1 juli tot gemiddeld 1,6%. Daarmee draagt Mercatus structureel bij aan het betaalbaar houden van de woonlasten voor de minst-draagkrachtigen. Juist in deze moeilijke tijd. Een jaarlijkse huuraanpassing is wel nodig om als corporatie te kunnen blijven investeren. Het investeren in nieuwe woningen, in een betere woonkwaliteit en in verduurzaming leidt namelijk tot lagere woonlasten voor de huurders!

Waar kiest Mercatus voor, wat betekend dit voor jou?

Mercatus kiest ervoor de huurprijs met gemiddeld 1,6% te verhogen.
In overleg met Stichting Huurdersbelang Mercatus hebben wij gekeken naar een zo eerlijk mogelijke verdeling van de huurverhoging. De huurverhoging die Mercatus doorberekend aan bewoners varieert van 0% t/m 2,6%. De hoogte van de huurverhoging hangt af van de verhouding tussen de huurprijs die jij betaalt en de huurprijs die een nieuwe huurder gaat betalen wanneer jij de huur opzegt. Dit noemen wij de sociale huurprijs (aanbiedhuur). Het grootste deel van onze bewoners die al een redelijke huur betaalt in relatie tot de kwaliteit van de woning krijgt geen huurverhoging. Ook bewoners van een woning met een D-, E-, F- of G-energielabel krijgen dit jaar geen huurverhoging. Hiermee zorgt Mercatus ervoor dat het wonen betaalbaar blijft.

Andere huurverhoging dan mijn buren?

Bij de bepaling van de huurverhoging heeft Mercatus gekeken naar de verhouding tussen de huurprijs die je betaalt voor de woning (netto huur) en de huurprijs die Mercatus vraagt aan nieuwe huurders (sociale huurprijs). In de meeste gevallen is de nieuwe huurprijs van de woning hoger. Om deze reden betalen jij en jouw buren meestal niet dezelfde huurprijs. Uiteindelijk huur je wel hetzelfde type woning met kleine verschillen. Wij vinden daarom dat er niet te veel verschil mag ontstaan in de hoogte van de huurprijs.

Bezwaar maken? In welke gevallen kan dat?

Alle verhogingen tussen de 0% en 5,1% mogen doorgevoerd worden zonder dat dit te maken heeft met het huishoudinkomen, de huishoudsamenstelling of je leeftijd. Je kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging in de volgende gevallen:

 • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging van 5,1%.
 • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
 • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
 • Mercatus wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen. (Dit geldt niet bij nieuwe, in de afgelopen 12 maanden, afgesloten huurovereenkomsten.)
 • U heeft het voorstel voor huurverhoging te laat ontvangen. Wij zijn verplicht het voorstel 2 maanden voor de ingangsdatum aan u te verzenden. Dit is 1 mei voor de huurverhoging per 1 juli.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
Om bezwaar te maken moet u het formulier Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging invullen en naar ons opsturen op het adres Postbus 20 8300 AA Emmeloord.
Wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?

Het is mogelijk om huurverlaging aan te vragen wanneer je rekenhuur boven de € 737,14 en een laag inkomen hebt.

Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:

 • Lager dan €15.500 als je alleen woont
 • Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont
 • Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont
 • De huur wordt dan verlaagd tot onder de 'rekenhuur' van € 737,14 waardoor de huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag.
Wanneer kan ik huurbevriezing aanvragen?

In 2 gevallen is het mogelijk om huurbevriezing aan te vragen;

 1. Huishoudens met een kale huur boven de 'aftoppingsgrens' en een laag inkomen.
De aftoppingsgrens in 2020 is:
 • € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
 • € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.

Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:
 • Lager dan €15.500 als je alleen woont
 • Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont
 • Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont
 1. Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen.

Met 'iets hoger inkomen' wordt bedoeld:
 • Tussen €15.500 en € 27.000 als je alleen woont
 • Tussen €26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont

Tussen €33.500 en €43.500 als je met 3 of meer personen woont

Hoe kan ik huurverlaging of huurbevriezing aanvragen?

Met een brief aan Mercatus. Wil je een voorbeeldbrief? Doe de online check. Als blijkt dat het zin heeft om huurverlaging of huurbevriezing te vragen geeft de check je een voorbeeldbrief die je direct kan opsturen aan Mercatus.

Bij de aanvraag willen wij deze documenten zien waaruit blijkt:

 • wie er op uw adres zijn ingeschreven (via een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP);
 • wat het inkomen is van alle volwassenen die op uw adres zijn ingeschreven;

- formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst en,
- recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties.

Huurverhoging 2020