Het zijn lastige tijden. Allemaal worden we geconfronteerd met prijsstijgingen. Toch voeren wij de jaarlijkse huurverhoging door. Waarom doet Mercatus dat? Dat is nodig om te kunnen blijven investeren in woningen, nieuwbouw en leefbaarheid van wijken en dorpen.
Hoeveel huurverhoging is wettelijk toegestaan?

De maximale huurverhoging voor huishoudens met een inkomen tot € 47.948,- mag 2,3% zijn. Voor huishoudens met een inkomen boven € 47.948,- mag de huurverhoging hoger zijn, ook wel de inkomensafhankelijke huurverhoging genoemd. Met dit besluit beschermd de overheid huishoudens tegen hogere huurprijsstijgingen. Tegelijkertijd krijgen verhuurders de mogelijkheid om kostenstijgingen onder meer door de ontwikkeling van de inflatie, alsmede noodzakelijke investeringen in nieuwbouw en verduurzaming, te kunnen dekken. Zo kunnen woningcorporaties hun volkshuisvestelijke taken goed blijven uitvoeren.

Reguliere huurverhoging

In overleg met Stichting Huurdersbelang Mercatus hebben wij de huurverhoging voor 2022 vastgesteld. De huurverhoging die Mercatus doorberekend aan bewoners varieert van 0% tot 2,3%. De huurverhoging hangt af van de verhouding tussen de huurprijs die jij betaalt en de huurprijs die een nieuwe huurder gaat betalen wanneer jij de huur opzegt. Dit noemt Mercatus de sociale huurprijs (aanbiedhuur). Het grootste deel van onze bewoners die al een redelijke huur betaalt in relatie tot de kwaliteit van de woning krijgen geen huurverhoging. Ook bewoners van een woning met een D-, E-, F- of G-energielabel krijgen dit jaar geen huurverhoging. Hiermee zorgt Mercatus ervoor dat het wonen betaalbaar blijft.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Huishoudens met een inkomen boven € 47.948,- kunnen een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen van € 50 of € 100. De hoogte van de huurverhoging is afhankelijk van de samenstelling van het huishouden en het inkomen. Mercatus voert in 2022 de inkomensafhankelijke huurverhoging door. Hierbij matigen we de huurverhoging tot 50% van het wettelijk toegestane bedrag.

Waarom is mijn huurverhoging anders dan bij mijn buren?

Bij de bepaling van de huurverhoging heeft Mercatus gekeken naar de verhouding tussen de huurprijs die je betaalt voor de woning (netto huur) en de huurprijs die Mercatus vraagt aan nieuwe huurders (sociale huurprijs). In de meeste gevallen is de nieuwe huurprijs van de woning hoger. Om deze reden betalen jij en jouw buren meestal niet dezelfde huurprijs. Uiteindelijk huur je wel hetzelfde type woning met kleine verschillen. Wij vinden daarom dat er niet te veel verschil mag ontstaan in de hoogte van de huurprijs. De huurverhoging is nooit meer dan 2,3%.

Wat wordt verstaan onder sociale huurprijs?

De sociale huurprijs is de huurprijs die Mercatus vraagt voor de woning op het moment dat wij de woning opnieuw gaan verhuren. We noemen dit ook wel de aanbiedhuur.

Bezwaar maken? In welke gevallen kan dat?

Alle verhogingen tussen de 0% en 2,3% mogen doorgevoerd worden zonder dat dit te maken heeft met het huishoudinkomen, uw huishoudsamenstelling of uw leeftijd. U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging in de volgende gevallen:

  • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging van 2,3%.
  • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
  • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
  • Mercatus wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen. (Dit geldt niet bij nieuwe, in de afgelopen 12 maanden, afgesloten huurovereenkomsten.)
  • U heeft het voorstel voor huurverhoging te laat ontvangen. Wij zijn verplicht het voorstel 2 maanden voor de ingangsdatum aan u te verzenden. Dit is 1 mei voor de huurverhoging per 1 juli.

De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.

Wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?

U kunt in 3 gevallen huurverlaging vragen:

  1. Als uw huur hoger is dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem.
  2. Als u extra huurverhoging heeft gehad vanwege uw inkomen (inkomensafhankelijke huurverhoging), maar uw inkomen is gedaald tot onder de inkomensgrens. U leest hier meer over op de website van de Rijksoverheid. Mercatus heeft in 2019 t/m 2021 geen inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast.
  3. Wanneer de netto huurprijs van uw woning hoger is dan € 763,47 en u een laag inkomen heeft. Met 'laag inkomen' wordt bedoeld laag genoeg voor huurtoeslag. Voor een eenpersoonshuishouden is dit € 31.826,- en bij een twee- of meerpersoonshuishouden is dit € 39.223,-. U kunt geen huurverlaging aanvragen wanneer u een woning huurt met een geliberaliseerde huurovereenkomst. Op de website van de Woonbond kunt u hiervoor een check doen: https://www.woonbond.nl/huur-ik-geliberaliseerd.
Wat is huurbevriezing?

In het sociaal huurakkoord dat in december 2019 tussen Aedes en Woonbond is gesloten staat dat huurders een huurbevriezing kunnen aanvragen. U kunt dan een verzoek doen om in 2022 geen huurverhoging te krijgen. Huurbevriezing is nog niet wettelijk geregeld. Op basis van het sociaal huurakkoord neemt Mercatus verzoeken tot huurbevriezing wel in behandeling. Huurbevriezing aanvragen is niet mogelijk wanneer uw netto huurprijs lager is dan € 633,25 of wanneer u 0% huurverhoging heeft gehad.

Wanneer kan ik huurbevriezing aanvragen?

U kunt huurbevriezing aanvragen wanneer de huurprijs te hoog is in verhouding tot het inkomen. U kunt dan een verzoek doen om in 2022 geen huurverhoging te krijgen. Huurders komen in de volgende situatie in aanmerking voor huurbevriezing:

Huishouden Inkomen Kale huur
Eénpersoons tot € 15.500 € 633,25 t/m
€ 763,47
Tweepersoons tot € 26.500 € 633,25 t/m
€ 763,47
Drie- of meerpersoons tot € 33.500 € 678,66 t/m
€ 763,47
Hoe kan ik huurverlaging of huurbevriezing aanvragen?

Een verzoek moet u altijd schriftelijk indienen, een voorbeeldbrief kunt u hier vinden onder het kopje Formulieren aan de rechter kant. Wanneer u recht heeft op huurverlaging of huurbevriezing verzoeken wij u de volgende gegevens aan te leveren:

  • een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Op basis hiervan controleren wij met hoeveel personen u in de woning woont.
  • een inkomensverklaring van de belastingdienst van 2020 of 2021. Deze inkomensverklaring moet aangeleverd worden van alle volwassen personen die staan ingeschreven op uw adres. De inkomensverklaring van de Belastingdienst moet altijd ingeleverd worden. Ook wanneer u geen inkomen heeft.

Levert u een inkomensverklaring in uit 2020 dan indexeert Mercatus het inkomen met 4,38% om het jaarinkomen van 2022 te berekenen. Levert u een verklaring in over 2021 dan is het indexeringspercentage 1,85%.

Huurverhoging 2022