Samenwerken aan huren en wonen in Noordoostpolder


Maandag 9 december tekenden wethouder Marian Uitdewilligen, Ton Beurmanjer (directeur Mercatus) en Annie den Uijl (Stichting Huurdersbelang Mercatus) de zogeheten prestatieafspraken voor 2020. Zo werken gemeente, Mercatus en Stichting Huurdersbelang Mercatus samen aan voldoende goede sociale huurwoningen in een prettige leefomgeving in Noordoostpolder.

De prestatieafspraken gaan in totaal over 6 thema's
Deze thema's zijn kwaliteit, leefbaarheid, bijzondere doelgroepen, betaalbaarheid, duurzaamheid en kwantiteit. Per thema zijn verschillende doelen gesteld voor 2020.
Zo zetten de gemeente en Mercatus zich bijvoorbeeld in voor verschillende doelgroepen zoals het langer zelfstandig wonen van zorgbehoevenden. Hiervoor werken ze samen op het gebied van Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor het thema kwaliteit ondersteunt de gemeente Mercatus bij het mogelijk maken van nieuwe woonvormen zoals Tiny Houses. En op het gebied van duurzaamheid brengt Mercatus het gemiddelde energieverbruik van haar woningen nog verder omlaag aankomend jaar en worden er ook in 2020 energiecoaches ingezet.

Veranderingen in de woningmarkt
De gemeente en Mercatus monitoren wat er verandert. Zo kijken ze bijvoorbeeld of de vraag goed aansluit op het aanbod. Als dit niet zo is, kijken ze hoe ze hierop kunnen inspelen. De gemeente en Mercatus vinden het belangrijk dat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. In 2020 voeren we opnieuw een onderzoek uit naar het aantal sociale huurwoningen dat nodig is in Noordoostpolder.

Voor 2021 maken we afspraken op basis van de nieuwe woonvisie
De nieuwe woonvisie wordt in 2020 vastgesteld. Energietranisitie en wonen en zorg zijn belangrijke thema's in de woonvisie. Dit zal ook tot uiting komen in de prestatieafspraken voor 2021.