Per 1 juni gaat onze huidige directeur-bestuurder Ton Beurmanjer met pensioen en neemt Judith de Groot het stokje over. Judith is 42 jaar, woont in Steenwijk en werkt op dit moment voor de gemeente Steenwijkerland als gemeentesecretaris.

Focus op het gezamenlijke belang en samenwerken
Mercatus kiest voor Judith vanwege haar brede kennis van huisvesting en wonen, onder andere door haar huidige functie als gemeentesecretaris. Daardoor is zij goed in staat om zich in het perspectief van één van de belangrijkste stakeholders te verplaatsen en is zij bekend met de complexe vraagstukken en opgaven waar woningcorporaties voor staan. Ze gelooft er in dat samenwerking daar een sleutelrol in speelt en hanteert daarbij het credo; 'Kijk naar wat er wèl is en wat er wèl kan'. Anne Leijenaar, voorzitter raad van commissarissen van Mercatus: "Judith is sterk resultaatgericht en is een voorbeeld van nieuw leiderschap waarin sturing vanuit de bedoeling centraal staat. Deze expertise zet zij graag in om mensen binnen en buiten de organisatie te verbinden en zo te zoeken naar antwoorden en oplossingen voor de opgaven van Mercatus. Dat spreekt ons erg aan".

Je inzetten voor uitdagingen en mooie ambities
Judith kiest voor Mercatus, omdat zij na al haar gemeentelijke ervaring een overstap wil maken naar een andere maatschappelijke organisatie. Zij onderschrijft de ambities uit de Mercatus-visie Wonen op z'n best, waarvoor ze graag haar sterke realisatiekracht inzet. Judith: "Door mijn commissariaat bij De Huismeesters is mijn volkshuisvestelijke hart sneller gaan kloppen. En toen ik het groene hart en de mooie ambities van Mercatus zag, dacht ik dit is de plek voor mij."