EEN HISTORISCHE PLEK DIE STRAKS WEER GESCHIEDENIS SCHRIJFT
Samen met de buurtbewoners een plan maken

Op 12 april zijn Ton Beurmanjer (directeur Mercatus) en Marian Uitdewilligen (wethouder gemeente Noordoostpolder) het gesprek met de buurtbewoners van omgeving Rietstraat en Zeebiesstraat gestart. Zij spraken met Illona Evengroen (vertegenwoordiger van de opgerichte klankbordgroep) over de woningen, de tuin, de omgeving en de historie van deze buurt. Als symbool van de start van het proces kreeg zij de eerste nieuwsbrief overhandigd. De komende tijd volgen er meer gesprekken om samen tot een plan voor de buurt te komen, zodat deze historische plek van Emmeloord straks weer geschiedenis schrijft.

Dilemma voor de aanpak op tafel

De woningen in de omgeving Rietstraat en Zeebiesstraat zijn al weer ruim 75 jaar oud. In technisch opzicht naderen ze het eind van hun houdbaarheid. Ze voldoen niet meer aan de woonwensen van nu en ook de diepe tuinen hebben de oorspronkelijke functie verloren. De woningen zijn niet goed meer te isoleren en ook niet aan te passen aan het gewenste comfort van tegenwoordig. Daarnaast zijn dit straten met een historie. Mercatus en de gemeente zijn zich daarvan bewust en willen daarom een zorgvuldig proces doorlopen.

Ton Beurmanjer verwoordt het als volgt: "De Rietstraat, Zeebiesstraat en omgeving, die vroeger overigens de Middenstraat en de Weststraat heetten, zijn ooit gebouwd met het doel je te nestelen en samen met je buren een gemeenschap op te bouwen. Dat willen we straks ook weer bereiken met deze aanpak."
Hij vervolgt: "Mercatus is weliswaar initiatiefnemer van het project, maar we kunnen en willen dit niet doen zonder de inbreng van de bewoners en de gemeente. Ook vinden we het belangrijk te horen hoe andere belangstellenden tegen onze plannen aan kijken. We gaan hen dan ook actief benaderen."

Stapsgewijs om alle betrokkenen mee te nemen
Er is gekozen voor een stapsgewijze planvorming, zodat alle betrokkenen goed kunnen worden meegenomen. De komende periode wordt een grondige analyse van de buurt gemaakt. Wethouder Marian Uitdewilligen zegt daarover: "De woningen aan de Rietstraat en Zeebiesstraat zijn bijzonder omdat hier de geschiedenis van de polder is begonnen. Er was toen meer groen en een authentiekere bouwstijl. Met de stapsgewijze aanpak van de Rietstraat en omgeving bekijken we samen hoe we deze aspecten terug kunnen brengen in een vernieuwingsplan."
Na de analyse volgt de visiefase. Vervolgens wordt de visie vertaald in een vernieuwingsplan. Mercatus wil het proces niet overhaasten, maar wel kijken welk tempo voor de betrokkenen haalbaar is. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat er medio volgend jaar een plan ligt.