Mercatus beperkt huurverhoging voor betaalbare woonlasten

Mercatus beperkt de gemiddelde huurverhoging per 1 juli tot 1,6%. Dat is 1% minder dan de inflatie. Niemand krijgt een hogere huurverhoging dan de inflatie en wij maken geen gebruik van de mogelijkheid om de huren met maximaal 5,1% te verhogen. Ook passen wij geen extra inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Daarmee draagt Mercatus structureel bij aan het betaalbaar houden van de woonlasten voor de minst draagkrachtigen. Juist in deze moeilijke tijd.

Een jaarlijkse huuraanpassing is wel nodig om als corporatie te kunnen blijven investeren. Het investeren in nieuwe woningen, in een betere woonkwaliteit en in verduurzaming leidt namelijk tot lagere woonlasten voor de huurders!

Waar het inkomen van huurders niet passend is bij de huur, kunnen huurders vanaf dit jaar huurverlaging of huurbevriezing aanvragen. Wanneer door de Coronacrisis huurders in betalingsproblemen komen, biedt Mercatus maatwerk om te zoeken naar een oplossing passend bij de individuele situatie van de huurder.

Ongeveer 30% van de huurders krijgt helemaal geen huurverhoging. Hierin zijn begrepen de huurders van een nu nog beperkt aantal woningen met een minder goed energielabel (energielabel D/E/F/G). Door aan hen geen huurverhoging te vragen, beperkt Mercatus ook hun hogere woonlasten.

40% van de huurders krijgt een gematigde huurverhoging tussen 0 en 2%. De overige huurders krijgen een huurverhoging van 2,6%. Dat is gelijk aan het inflatiepercentage. Die verhoging hangt samen met de relatief lage huurprijs, die deze bewoners betalen.

Met de beperkte huurverhoging draagt Mercatus bij aan een verbetering van de koopkracht van de minst draagkrachtigen en biedt Mercatus maatwerk waar nodig om de gevolgen van de Coronacrisis op te vangen. Hiermee sluiten we aan op de visie van minister Ollongren om de huurverhoging wel toe te passen voor het kunnen blijven doen van investeringen en maatwerk te bieden waar een probleem ontstaat door het Coronavirus.