Mercatus in een nieuwe jas

06-10-2017

Over Mercatus/Nieuws/Vanverenigingnaarstichting Van vereniging naar stichting

Gisteravond vond de algemene ledenvergadering van Mercatus plaats, waar een verandering van rechtsvorm in stemming werd gebracht: van vereniging naar stichting. De aanwezige leden van de vereniging Mercatus zijn unaniem akkoord gegaan met deze verandering. Dit betekent dat Mercatus per 1 januari 2018 een stichting zal zijn.

Waarom deze nieuwe jas?
Eind 2016 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de Woningwet. Dit betekende voor Mercatus als vereniging dat de ALV (algemene ledenvergadering) per 1 juli 2017 steeds schriftelijk advies moet geven aan de raad van commissarissen, voordat die besluit over een behoorlijk aantal wettelijk aangegeven onderwerpen.
Gevolg hiervan is een stroperig en ingewikkeld besluitvormingsproces met in de praktijk veelvuldig een ledenvergadering en een vertraging in de besluitvorming.

Welke nieuwe jas?
Mercatus vindt vanuit haar visie de invloed van haar bewoners op de eigen woning en de woonomgeving heel belangrijk. In de ALV van 20 juni jl. hebben 4 leden van de vereniging Mercatus zitting genomen in een ALV-adviescommissie samen met Stichting Huurdersbelang Mercatus, de raad van commissarissen en medewerkers van Mercatus. Met elkaar hebben zij een voorstel gemaakt voor een nieuwe jas.
Hun advies was de vereniging om te zetten naar een stichting met behoud van de voordelen van de vereniging. Dat betekent dat in de statuten de invloed van de bewoners, Stichting Huurdersbelang Mercatus, gemeente en andere partners geborgd is. Daarnaast is ook geregeld dat er ieder jaar een dag georganiseerd wordt waarin er persoonlijk contact is tussen bewoners, raad van commissarissen, de bestuurder en het management van Mercatus.

In de statuten hebben we ook vastgelegd dat er actief en constructief wordt samengewerkt met de Stichting Huurdersbelang Mercatus. Stichting Huurdersbelang Mercatus is een belangrijke spreekbuis namens alle bewoners en behartigt de belangen van de huurders van Mercatus op alle gebieden die voor huurders belangrijk zijn.


Terug naar het overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.   Meer informatie...