Boeklancering: “Integreren doe je met zijn allen"

13-09-2017

Integreren boek/20170913TonBeurmanjerMercatusoverhandigtboekaanwet Stop met vergaderen; start met integreren
“Integreren doe je met zijn allen” is de titel van het boek dat gisteren is uitgereikt door Ton Beurmanjer, directeur van woningcorporatie Mercatus uit Emmeloord. Samen met verschillende partners uit de Noordoostpolder staken ze de koppen bij elkaar: stel, wij zijn de vluchteling, wat hebben we dan nodig? In plaats van lange vergaderingen werden visies gedeeld en gesprekken gevoerd, ook met statushouders zelf. Deze zijn gebundeld en gepubliceerd in het boek. Het boek geeft een glashelder inzicht in de problematiek rondom het integratieproces, maar draagt bovenal ook vele oplossingen aan. Een gezamenlijke intentieverklaring van de partners is het enthousiaste gevolg van deze publicatie.

Mercatus stond vorig jaar voor de uitdaging een enorme stroom aan statushouders snel huisvesting te bieden. Zodoende ontstond de vraag hoe ervoor gezorgd kon worden dat deze nieuwe Nederlanders echt deel gaan uitmaken van onze samenleving. Beurmanjer stelt dat daar een ‘dubbele integratie’ voor nodig is. Dit betreft enerzijds de input van de vluchtelingen – of liever ‘nieuwkomers’ genoemd. Anderzijds is, daaraan voorafgaand, echter nog een integratie nodig: Nederlandse organisaties en bewoners moeten aansluitend en aanvullend samenwerken. “Integratie is gewoon hard werken met z’n allen,” stelt Beurmanjer. “En de praktijk leert dat er nog het nodige te doen is om integratie te laten slagen.”

Mercatus nam daarom het initiatief om inzichtelijk te maken wat er zoal speelt en wat er nodig is. “Een tijd lang werd er vergaderd, maar ontbrak het aan een gedeelde visie en samenwerking,” vertelt Beurmanjer. “Daarom kozen wij voor een andere weg.” In plaats van ellenlang vergaderen, werden gesprekken gevoerd en interviews gehouden. Samen met de Gemeente Noordoostpolder, GGD Flevoland, Politie Flevoland, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Carrefour (het Sociale Domein) werkte Mercatus aan het onlangs gepubliceerde boek. Bestuurders van de verschillende instanties verplaatsten zich in de situatie van een nieuwkomer. Wat is er nodig? Waar kom je zoal terecht? Ook werden nieuwkomers zelf gevraagd om hun verhaal te doen.

Terugkerende problemen kwamen aan het licht, waaronder het taalprogramma, de fragmentatie van de verschillende vluchtelingeninstanties en de moeilijkheden rondom het opbouwen van een netwerk in
Nederland. De verhalen gaven een helder inzicht in wat er speelt en wat een goede integratie daadwerkelijk inhoudt. Deze andere, nieuwe manier van werken zorgde voor meer resultaat dan alle vergaderingen bij elkaar.

Bovendien heeft deze nieuwe kijk op het integratieproces geleid tot een gezamenlijke intentieverklaring van de verschillende partners in het Sociale Domein. Het uitgangspunt van deze intentieverklaring is dat iedereen meedoet om het integratieproces succesvol te laten verlopen. Nieuwkomers, bewoners en organisaties. “Om zo een samen-leving te vormen.”

Het boek is online te lezen via de volgende link:
http://www.mercatus.nl/over-mercatus/integreren-met-zijn-allen 

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton Beurmanjer via het telefoonnummer: 06 532 42 405 of e-mail: a.beurmanjer@mercatus.nl.

Voetnoot/boilerplate:
Mercatus is de woningcorporatie in Noordoostpolder. Met 4.500 woningen bieden zij betaalbare huisvesting in Emmeloord en de tien omliggende dorpen. Voor hen gaat wonen niet over stenen, maar over mensen. Vandaar ook het motto: "wij bieden een thuisbasis om te leven". Persoonlijk contact, invloed kunnen hebben op eigen woonomgeving en toekomstgericht zijn, zijn de pijlers onder Mercatus' visie “Samen Buurten” (deze is hier (link) te vinden).


Terug naar het overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.   Meer informatie...