Jaarverslag

Het jaarverslag 2016 van Mercatus is gepubliceerd. We doen daarin verslag van onze maatschappelijke prestaties. We zijn trots op onze prestaties in de driehoek betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit.

Op het gebied van betaalbaarheid hebben we 97% van de woningen passend toegewezen en is 90% van ons woningbezit bereikbaar met huurtoeslag. Ook is de huurverhoging voor de doelgroep beperkt gebleven tot 1%. En bij 410 woningen zijn energiemaatregelen genomen, die hebben geleid tot lagere woonlasten voor de bewoners.

Op het gebied van beschikbaarheid hebben wij weten te voorkomen dat - ondanks de toenemende vraag naar de huisvesting voor statushouders - de zoektijd is opgelopen. We hebbend daarvoor meerdere nieuwbouwprojecten gerealiseerd, woningen aangepast en ons verkoopprogramma stilgelegd.

Het woningbezit heeft een kwalitatieve impuls gekregen door moderniseringsprojecten in Rutten en Creil, door ons reguliere planmatig onderhoud en door de renovatie van seniorenwoningen in Bant en de woningen aan de Lange Dreef in Emmeloord.

Onze financiële positie is gezond en biedt ruimte om de noodzakelijke investeringen in het woningbezit op te pakken. Op financiële gebied zijn de veranderingen groot. Het vastgoed is op basis van de regelgeving geherwaardeerd en er zijn andere modellen gebruikt voor de presentatie van het resultaat. Het eigen vermogen is hierdoor op papier sterk gestegen, maar dit doet niets af aan onze werkelijke inkomsten en uitgaven. Die blijven onveranderd! Met een hogere waarde van ons woningbezit kunnen wij  geen uitgaven doen. Een baksteen is immers geen bankbiljet!

Hier vind je de digitale versie.